Privatumo ir slapukų politika

 

Privatumo politika

 

UAB „Prekės Jums“ yra svarbi Jūsų – Mūsų klientų bei kitų duomenų subjektų asmens duomenų apsauga. Todėl esame įsipareigoję gerbti ir saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą.

Šioje Privatumo politikoje yra pateikiama esminė informacija apie UAB „Prekės Jums“ vykdomą asmens duomenų tvarkymą, šių duomenų saugojimą ir duomenų subjektų teises.

 

I. Pagrindinės sąvokos

 

 1.  Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius;
 2. Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas;
 3. Duomenų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis ar ne. Tačiau valdžios institucijos, kurios pagal Sąjungos arba valstybės narės teisę gali gauti asmens duomenis vykdydamos konkretų tyrimą, nelaikomos duomenų gavėjais; tvarkydamos tuos duomenis, tos valdžios institucijos laikosi taikomų duomenų tvarkymo tikslus atitinkančių duomenų apsaugos taisyklių;
 4. Trečioji šalis – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri nėra duomenų subjektas, duomenų valdytojas, duomenų tvarkytojas, arba asmenys, kuriems tiesioginiu duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgaliojimu leidžiama tvarkyti asmens duomenis;
 5. Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys;
 6.  Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi;
 7.  Specialiųjų kategorijų duomenys – asmens duomenys, atskleidžiantys rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus, narystę profesinėse sąjungose, taip pat duomenys atskleidžiantys sveikatos duomenis, duomenys apie fizinio asmens lytinį gyvenimą ir/ar lytinę orientaciją.

 

II. Asmens duomenys 

 

1. Teisėti asmens duomenų tvarkymo kriterijai

 

UAB „Prekės Jums“ renka bei toliau tvarko Jūsų asmens duomenis tik remdamasi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais:

 • Jūsų sutikimu;
 • siekiant sudaryti ir (ar) vykdyti su Jumis sudarytą sutartį.

 

2. Asmens duomenų tvarkymo tikslai

 

UAB „Prekės Jums“ tvarko duomenis elektroninės prekybos tikslu.

 

3. Tvarkomi asmens duomenys

 

UAB „Prekės Jums“ tvarko šiuos duomenis:

 • su Jūsų sutikimu, asmens duomenis, kuriuos pateikiate, svetainėje www.sportostilius.lt  (tai pagrindinė informacija, pavyzdžiui, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas); 
 • asmens duomenis gaunamus sudarant verslo (bendradarbiavimo) sutartį (vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris);
 • kitus duomenis, kurie yra renkami remiantis Jūsų sutikimu ir kurie apibrėžiami išsamiai tuo metu, kai iš Jūsų prašoma sutikimo;
 • tiesioginės rinkodaros tikslu (elektroninio pašto adresas, vardas, pavardė);
 • kitus duomenis, kurie gaunami siekiant sudaryti ir (ar) vykdyti su Jumis sudarytą sutartį.

 

4. Tiesioginė rinkodara

 

UAB „Prekės Jums“ Jūsų sutikimu asmens duomenis tvarko Tiesioginės rinkodaros tikslu (siunčia naujienlaiškius, pasiūlymus dėl nuolaidų ir pan.);

Jūs išreiškiate Sutikimą užsisakyti naujienlaiškius interneto svetainėje www.sportostilius.lt;

Jūs taip pat lengvai galite duotą Sutikimą atšaukti, t.y. nuimti varnelę ar susisiekti su mumis žemiau nurodytais būdais.

 

5. Slapukai

 

Siekdami pagerinti Jūsų patirtį lankantis UAB „Prekės Jums“ svetainėse, naudojame slapukus (angl. cookies) – nedideles tekstinės informacijos daleles, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti sklandų svetainės veikimą, Jūsų galimybę naršyti patogiau, bei daugiau sužinoti apie mūsų svetainių naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek Jūsų aptarnavimą, tiek UAB „Prekės Jums“ teikiamas paslaugas.

Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.

Tinklapis naudoja „Google Inc.“ (toliau „Google“) sukurtą ir teikiamą „Google Analytics“ programą, kuria naudojantis atliekamos interneto svetainių analizės paslaugos. „Google Analytics“ naudoja Slapukus kurie leidžia analizuoti, kaip Jūs naudojate Tinklapį. Slapukų sugeneruota informacija apie tai, kaip Jūs naudojate Tinklapį (kartu su IP adresu), perduodama į Google serverį JAV ir ten kaupiama. Google naudos šią informaciją tam, kad galėtų analizuoti Jūsų naudojimąsi Tinklapiu, rengti ataskaitas apie Tinklapio populiarumą jos operatoriui ir atlikti kitas su Tinklapiu ir jo naudojimu susijusias paslaugas. Google gali persiųsti šią informaciją tretiesiems asmenims, jei to reikalauja taikytini teisės aktai arba jei šie tretieji asmenys apdoroja informaciją Google vardu. Google nesies Jūsų IP adreso su jokiais kitais Google turimais duomenimis. Atlikę tam tikrus nustatymus savo naršyklės programinėje įrangoje, Jūs gali neleisti Google įdiegti Slapukų, tačiau atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad tokiu atveju galbūt negalėsite visa apimtimi naudoti visų Tinklapio funkcijų. Naudodami Tinklapį, Jūs sutinkate ir patvirtinate, kad visi su Jūsų veikla Tinklapyje susiję duomenys gali būti naudojami Google aukščiau išvardytais tikslais ir būdais. 

Sportostilius.lt naudojami šie Slapukai:

Slapuko pavadinimasSlapuko paaiškinimas
CART Informacija apie krepšelį.
CATEGORY_INFO Saugo kategorijų informaciją, kuri leidžia greičiau užkrauti puslapius.
COMPARE Produktai kuriuos turite palygynimų sąraše.
CURRENCY Pasirinkta valiuta.
CUSTOMER Užšifruota versija pirkėjo id.
CUSTOMER_AUTH Indikatorius rodantys ar esate prisijunges prie puslapio.
CUSTOMER_INFO Užšifruota versija informacijos apie kliento grupę.
CUSTOMER_SEGMENT_IDS Saugo vartotojo segmento id.
EXTERNAL_NO_CACHE Indikatorius rodantys ar talpykla yra įjungta.
PHPSESSID Jūsų sesijos id serveryje.
GUEST-VIEW Leidžia neprisiregistravusiems klientams redaguoti savo užsakymo duomenys.
LAST_CATEGORY Paskutinė kategorija, kuria lanketė.
LAST_PRODUCT Paskutinis produktas kuri matėte.
NEWMESSAGE Rodo ar gavote naują žinutę.
NO_CACHE Rodo ar sutinkate naudoti talpyklą.
PERSISTENT_SHOPPING_CART Nuoroda į informaciją apie Jūsų krepšelį.
POLL Informacija apie apkalusas kurias neseniai matėte.
POLLN Informacija apie apklausas kuriuose dalyvavote.
RECENTLYCOMPARED Produktai kuriuos neseniai lyginot.
STF Produktai kuriuomis pasidalinote su draugais.
STORE Kalbos ir puslapio vaizdo pasirinkimas.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Rodo ar vartotojas sutinka naudotis slapukais.
VIEWED_PRODUCT_IDS Produktai kuriuos neseniai matėte.
WISHLIST Užsifruota informacija apie produktus pridėtus į norų sąrašą.
WISHLIST_CNT Produktų skaičius norų sąraše.
__ZLCMID

 Saugo vartotojų ID numerį, tam, kad vartotojai galėtų mums parašyti per zendesk programėlę,

bei gauti pagalbą realiuoju laiku.

FACEBOOK

Slapukai leidžiantys integruoti parduotuvės puslapį su Facebook paslaugomis (naudojimąsi tokiais mygtukais kaip „patinka“, draugų taip pat mėgstančių šį puslapį Facebooke rodymas, ir t.t.). Išsamesnę informaciją galima rasti puslapyje: https://www.facebook.com/policies/cookies/ 

 GOOGLE.COM  

Slapukas susijęs su Google paslaugomis – atsakingas už ryšį su jai.

MAGE-CACHE-SESSID

Palengvina turinio saugojimą į talpyklą, kas pagreitina tinklapį.

MAGE-CACHE-STORAGE

Palengvina turinio saugojimą į talpyklą, kas pagreitina tinklapį.

MAGE-CACHE-STORAGE-SECTION-INVALIDATION

Palengvina turinio saugojimą į talpyklą, kas pagreitina tinklapį.

MAGE-CACHE-TIMEOUT

Palengvina turinio saugojimą į talpyklą, kas pagreitina tinklapį.

SECTION-DATA-IDS

Palengvina turinio saugojimą į talpyklą, kas pagreitina tinklapį.

PRIVATE_CONTENT_VERSION

Palengvina turinio saugojimą į talpyklą, kas pagreitina tinklapį.

X-MAGENTO-VARY

Palengvina turinio saugojimą į talpyklą, kas pagreitina tinklapį.

MAGE-TRANSLATION-FILE-VERSION

Palengvina turinio išvertimą į kitą kalbą.

MAGE-TRANSLATION-STORAGE

Palengvina turinio išvertimą į kitą kalbą.

6. Asmens duomenų saugojimo terminas

 

Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. 
Mes siekiame nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita informacija apie klientus būtų nuolat atnaujinta ir teisinga. 

 

7. Asmens duomenų teikimas

 

UAB „Prekės Jums“ teikia Jūsų duomenis:

 • Jums sutikus, aiškiai apibrėžtiems duomenų gavėjams;
 • Įstaigoms ar organizacijoms pagal teisės aktų reikalavimus;
 • Kitiems tretiesiems asmenims Jūsų sutikimu, kuris gali būti gautas dėl konkretaus atvejo. 

 

 

III. UAB „Prekės Jums“ naudojamos asmens duomenų saugumo priemonės

 

UAB „Prekės Jums“ veikla internete atitinka visus atitinkamai veiklai keliamus tarptautinių teisės aktų,  Europos Sąjungos teisės aktų ir Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus.

 

1. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR)

 

UAB „Prekės Jums“ tvarkydama duomenų subjektų asmens duomenis laikosi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatų ir yra įgyvendinusi atitinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

IV. Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka

 

Jūs turite teisę:

 • kreiptis į UAB „Prekės Jums“ su prašymu suteikti informaciją apie UAB „Prekės Jums“ tvarkomus Jūsų asmens duomenis („teisė žinot“ ir „teisė susipažinti“);
 • kreiptis į UAB „Prekės Jums“ su prašymu ištaisyti ar sunaikinti Jūsų asmens duomenis, kai Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs („teisė ištaisyti ir sunaikinti“);
 • kreiptis į UAB „Prekės Jums“ su prašymu sustabdyti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, jeigu Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai („teisė sustabdyti“);
 • kreiptis į UAB „Prekės Jums“ su prašymu nesutikti, kad toliau būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys („teisė nesutikti“);
 • kreiptis į UAB „Prekės Jums“ su prašymu apriboti Jūsų duomenų tvarkymą, jeigu asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas („teisė apriboti“);
 • kreiptis į UAB „Prekės Jums“ su prašymu ištrinti Jūsų duomenis, kai asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai arba asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi“ („teisė būti pamirštam“);
 • kreiptis į UAB „Prekės Jums“ su prašymu suteikti informaciją apie UAB „Prekės Jums“ tvarkomus asmens duomenis ir gauti duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu („teisė į duomenų perkeliamumą“).

 

Įgyvendinant šias teises, Jūs galite kreiptis į UAB „Prekės Jums“ bet kuriuo Jums patogiu būdu:

Raštu – Sodžiaus g. 11, LT-11117 Vilnius

El. paštu:  info@sportostilius.lt

Tel. Nr. + 3706 452 8812.

 

Nepavykus išspręsti klausimo su UAB „Prekės Jums“ ir jeigu Jums kelia susirūpinimą UAB „Prekės Jums“ veikimas / neveikimas, kuriais galimai nesilaikoma šio Privatumo pranešimo arba teisės aktų reikalavimų, turite teisę kreiptis į Priežiūrą atliekančią instituciją, kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.